Työnohjaus vai valmennus?

Kehittämistavat ovat hyvin lähellä toisiaan. Coachaus eli valmennus on yleensä ajallisesti lyhyempi prosessi kuin työnohjaus, joka on tavallisesti pituudeltaan vähintään vuosi, jopa monien vuosien prosessi.

Valmennus poikkeaa työnohjauksesta myös siten, että työskentelyn fokus voi olla rajatumpi. Coachattavalta odotetaan aktiivisuutta itsensä kehittämisessä. Ryhmävalmennuksia ovat esimerkiksi työyhteisövalmennukset ja esimiesvalmennukset, jotka suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa. Työskentelylle asetetaan tavoitteet yhdessä, arvioidaan kesto ja kustannukset.

Coaching-prosessi on kestoltaan usein 6-12 kuukauden mittainen ja se toteutetaan yleensä 1-2 tunnin mittaisina tapaamisina.

Työnohjaus tapahtuu työn kontekstissa. Työnohjaus on omaan työrooliin, toimintatapoihin ja työyhteisöön liittyvien kysymysten tutkimista ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan kanssa. Valmennuksen konteksti on työnohjausta laajempi, pitäen sisällään jopa koko inhimillisen elämän kirjon.

Työnohjaus on ammatillisen kehittymisen väline. Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jonka avulla ohjattava voi tulla tietoiseksi mahdollisuuksistaan ja vahvuuksistaan sekä löytää tilaa ja vaihtoehtoja toiminnalleen. Tavoitteet nousevat ohjattavan tarpeista. Onnistunut työnohjaus ylläpitää ja edistää hyvinvointia ja voi olla merkittävä tuki erityisesti kuormittavissa tehtävissä.

Työnohjauksen alussa laaditaan tavoitteet työskentelylle, aikatauluista, toteutuksesta ja kustannuksista. Sopimuskausi on yleensä ½-2 vuotta ja tapaamiset järjestetään 2-4 viikon välein.

Tutustu myös unelmatyöskentelyyn ja muihin koulutuksiin.