Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on luottamuksellista, tavoitteellista,  ammatillisesti ja yhteiseen sopimukseen perustuvaa ohjattua toimintaa.

Työnohjaus on menetelmä, jossa työnohjaussuhteessa ihmiset etsivät yhdessä vaihtoehtoisia näkökulmia ymmärtää ja olla suhteissa työhönsä.  Työnohjaus vahvistaa perustehtävän toteutumista ja samalla auttaa löytämään tapoja kohdata ja toimia erilaisissa työhön liittyvissä tilanteissa.  Työnohjausprosessissa etsitään lyhyesti sanottuna tilaa ja vaihtoehtoja.

Työnohjauksessa työstä nousevat asiat ja kokemukset käydään reflektiona läpi työntekijän omaan tahtiin. Aktiivinen kuuntelu on yksi olennainen työtapa. Työnohjaajan tavoite on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia työelämätilanteita.

Työnohjauksessa on hyvä luottaa siihen, että kaikki tarvittava tieto ja taito on jo olemassa työyhteisössä tai yksilössä, jolloin työnohjaajan ammattitaitoa on ohjata prosessia ja dialogia eteenpäin.

Työyhteisön, tiimin tai yksilön toimivuutta voidaan vahvistaa tai kehittää työnohjauksella.  Työnohjausta olisi hyvä käyttää jo ennaltaehkäisevästi, ei viimeisenä hätäkeinona kriistilanteessa. Ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan monesti löytää ja rakentaa yhteistä ymmärrystä haastavassa tilanteessa. Työnohjaus myös vahvistaa työntekijöiden, esimiesten ja ryhmien keskinäistä kykyä yhdessä tarkastella, kehittää ja toimia tavoitteellisesti. Työnohjauksen tavoitteena on turvata työssä tarvittavat menestystekijät ja kehitys.

Työnohjaus ja valmennus Tiina KopalainenTyönohjaus voi olla muodoltaan:

  • yksilötyönohjaus
  • parityönohjaus
  • ryhmätyönohjaus
  • työryhmätyönohjaus
  • esimiestyönohjaus

Toimialasta riippumatta työnohjauksessa haetaan apua työn parempaan ymmärtämiseen, kuormittavuuden säätelyyn, ammatillisen kasvun tueksi sekä työyhteisön erilaisiin muutosprosesseihin, esim. organisaatiomuutoksiin tai sukupolvenvaihdoksiin.

Työnohjaussessiot voivat olla kestoltaan yleensä 45, 60 tai 90 minuuttia. Ryhmätyönohjaus voi olla pidempi kuin 90 minuuttia kestoltaan.

Teen työnohjausta myös skypellä, mikä auttaa varsinkin välimatkojen ollessa pitkiä ja koronan myötä on löytänyt oman paikkansa työnohjauksissa.

Olen voimavarakeskeinen työnohjaaja ja prosessikonsultti  ja valmistunut työnohjaajaksi 2 ½-vuotisesta Dialogicin koulutuksesta v. 2016. Käytän työnohjauksessa ratkaisukeskeisyyttä, dialogisuutta, narratiivisuutta sekä reflektiivisyyttä ja tarvittaessa myös toiminnallisia menetelmiä.

Sovi maksuton kartoituskeskustelu!