Valmennuksesta eväitä itsensä ja oman elämänsä johtamiseen ja työelämän ja johdon tarpeisiin

Työnohjaus ja valmennus Tiina KopalainenValmennus eli coaching on tehokas, käytännönläheinen ja prosessimainen menetelmä, jossa kehitetään yksilön itsensä johtamisen taitoja. Coaching sopii sekä yksilöiden että ryhmien kehittämiseen, vaikkapa yhteisten tavoitteiden luomiseen.

Coachingin avulla henkilö voi löytää ja saada esiin omat kykynsä ja oppia käyttämään niitä maksimaalisella tasolla. Coaching auttaa selkeyttämään tavoitteita ja toimintaa, avaa näkökulmia ja lisää hyvinvointia.

Mitä coaching sitten käytännössä on? Se on kysymyksiä, tavoitteiden kirkastamista, vaihtoehtojen löytämistä ja punnitsemista, tiedostamista, oman osaamisen vahvistamista. Näkökulman vaihtamista esteistä mahdollisuuksiin.

Valmennus esimiestyön tukena

Esimies tai johtaja on asemassaan hyvin keskeinen työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen kannalta. Esimiestyön laatu heijastuu koko työyhteisön työhyvinvointiin, osaamiseen, tuloksentekokykyyn ja muutosvalmiuteen. Nostamalla ja kehittämällä esimiestyötä on mahdollista kehittää koko organisaatiota.

Esimiesasemassa tai vastuuasemasssa kuormituksen alla olevat työntekijät ja yrittäjät, joilla on tarve uudistua tai joilla ei ole arjessa juurikaan mahdollisuuksia jakaa työhönsä liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia kenenkään kanssa, hyötyvät valmennuksesta. Valmennuksen alussa tehdään alkukartoitus, jonka pohjalta laaditaan räätälöity suunnitelma valmennuskerroista ja henkilökohtaisesta coachingista. Itsensä haastamisen ja kehittymisen myötä on mahdollista, että koko oma työ ja työyhteisö kehittyy.

Miksi palkata valmentaja?

Mikä sitten on ero valmentajan palkkaamisella tai ystävän tuella? Mihin valmentajaa tarvitaan? Ammattivalmentaja tai coach on henkilö, joka työkseen auttaa ihmisiä ymmärtämään oman tilanteensa paremmin ja toteuttamaan haluamiaan tavoitteita. Huippuvalmentaja pystyy kaivamaan sinusta esiin voimavaroja, joita et tiennyt edes olevan olemassa. Omasta potentiaalistammehan hyödynnämme vain pienen murto-osan.

Valmentaja auttaa sinua hyödyntämään omaa tietoasi ja taitoasi paremmin ja siten sinua toteuttamaan ja saavuttamaan omia tavoitteitasi. Kukaan muu ei tee työtä puolestasi, vaan valmentaja on ikään kuin rinnalla kulkija ja auttaa sinua löytämään tien eteen päin esim. jumitilanteesta helpommin, paremmin ja nopeammin.

Menestyjät käyttävät tänä päivänä monia valmentajia. Itsensä kehittäminen mahdollisimman monipuolisesti on usein menestymisen ja onnistumisen salaisuus.

Coaching-prosessi on kestoltaan usein 6-12 kuukauden mittainen ja se toteutetaan yleensä 1-2 tunnin mittaisina tapaamisina. Tai coachaus voi olla tarpeen mukaan jopa lyhyempi periodi, joka toimii enemmän ratkaisukeskeusyyden pohjalta.

Itse olen käyttänyt monia henkilökohtaisia työnohjaajia ja valmentajia ja he ovat olleet minulle erittäin tärkeitä suunnannäyttäjiä ja rinnalla kulkijoita. Olen opiskellut mm. valmennusta amerikkalaisessa GoProCouching -koulutuskeskuksessa 2017-18. Vuonna 2019 opiskelin Brain-Based Couching -valmentajaksi, mutta sovellan valmennuksissa myös muita valmennusmenetelmiä.

Yksilöcoaching

Valmennus on henkilökohtaista valmennusta, keskustelua, jota maustetaan kotitehtävillä ja erilaisilla harjoitteilla.

Valmentaja auttaa asiakasta erilaisissa muutostilanteissa  selkeyttämään ajatuksia, tarkentamaan ja saavuttamaan tavoitteita, lisäämään itsetuntemusta, motivoitumaan, innostumaan, kasvamaan ja kukoistamaan.

Voimme suunnitella esimerkiksi 3, 6 tai 12 kokoontumiskerran kokonaisuuden tai pidemmän kokonaisuuden.

Ryhmäcoaching

Ryhmäcoachingissa keskitytään ryhmän yhteiseen tavoitteeseen ja työstetään yhteiset askeleet tavoitteen toteuttamiseksi. Ryhmän yhteisten tavoitteiden lisäksi ryhmän jäsenet luovat henkilökohtaisia steppejä.

Ryhmäcoaching soveltuu esim. yritysten ja erilaisten yhteisöjen kehittämis-, koulutus- ja Tyhy-päiviin.

Teen valmennuksia myös skypellä tai puhelinneuvotteluna, mikä helpottaa varsinkin pitkissä välimatkoissa.

Sovi maksuton kartoituskeskustelu!